o ASSO’90

ASSO´90 je česko-francouzská společnost, založená v roce 1990, zakládající člen CEAVA (Evropské centrum na pomoc asociativnímu životu). Činnost společnosti je založena na osobní iniciativě občanů a zároveň na tradičních sympatiích českého národa ke Francii. ASSO´90 chce podporovat všechny formy vztahů k Francii (a ostatním frankofonním zemím), klade důraz na osobní kontakty, znalost francouzského jazyka, rozvíjení vztahů kulturních a vědeckých a na vzájemnou znalost historie, reálií atd.

K formám činnosti společnosti v uplynulých dvaceti letech patřily především:

 • vydávání Bulletinu ASSO´90
 • organizace kursů francouzštiny
 • spolupráce s krajany ve Francii a s francouzskou obcí v Praze
 • organizování přednášek o české historii (často ve francouzštině a se zřetelem na česko-francouzské vztahy), návštěvy historických míst (spolu s francouzskými přáteli)
 • kulturní setkání (přednášky, koncerty, literární večery apod., komentář ve francouzštině, účast francouzských přátel)
 • zájezdy do Francie pro členy ASSO´90 – setkání s krajany, přáteli, kulturně poznávací program
 • přátelská setkání s pražskou francouzskou obcí, např. piknik na Slapech, Mikulášská, představení českých vánočních a velikonočních zvyků apod.
 • organizace odborných seminářů
 • přátelské schůzky každý týden – debaty, zpívání atd.

ASSO´90 spolupracovalo v průběhu uplynulých letech s těmito organizacemi:

 • Ambassade de France, Prague
 • Institut Français de Prague
 • GSA (Garonne Services Associations, Toulouse, člen/membre de CNAVA, Jacques L´Ollivier, Josiane Poque) – od/dès 1990 -1995
 • Fond Européen pour la Liberté d´Expression ( od/dès 1990, Hervé Collet)
 • Le Pont Neuf, Paris (Stanislas Pierret) – od/dès 1990
 • CNAVA (Centre National d´Aide à la Vie Associative), Paris (Hervé Collet)
 • CAVA (Centre d´Aide à la Vie Associative)
 • CRAVA (Centre Régional d´Aide à la Vie Associative), Angers (Jacqueline Lach)
 • C.D.E.I.N. (Centre Départemental d´Échanges Internationaux du Nord), Lille (Daniel Zielinski)
 • CEAVA (Centre Européen d´Aide à la Vie Associative)
 • Garonne Services Associations
 • Association Européenne des Amis de la Fondation de Louise Weiss (Mme Françoise Crouzet)
 • Section française de l´Union Européenne féminine (Mme Marie-René Bordron)
 • Groupe francophone, později/après Accueil francophone, Praha – od/dès 1993
 • VOYAGES ´90 – cestovní kancelář/agence de voyage ( Mme Jitka Plajnerová)
 • ACCA (Association Caennaise pour la Connaissance de l ´Allemagne)
 • AFAL (Association francophone d´Amitié et de Liaison)