Výroční zpráva

Činnost společnosti ASSO’90 v roce 2011

Činnost společnosti ASSO’90 v roce 2011 pokračovala ve svém tradičním duchu.

Jednou z nejdůležitějších věcí v životě naší společnosti jsou nadále společenská setkávání:

  • Jsou to obvyklé týdenní schůzky, které se v roce 2011 konaly každou středu v sídle společnosti v paláci Newton – jednou se zpěvem, jednou s francouzskou konverzací. Za vedení francouzské konverzace děkujeme paní Marie-Jo Růžičkové, za zpěv všem dobrovolným vedoucím kroužku – Renée Feitové, Anně Petrové i dalším.
  • Vyvrcholením každé sezóny bývá jarní piknik na zahradě u Petrových. Konal se 22. 6. 2011 s názvem Milujeme Francii a za účasti našich francouzských a belgických přátel. Kromě toho se zde přes léto také pořádají turnaje v pétanque. Manželům Petrovým moc děkujeme.
  • Obvykle se s našimi francouzskými přáteli setkáváme na společných výletech za památkami UNESCO a také při návštěvách našich kulturních památek v Praze. V roce 2011 se uskutečnil pouze jeden společný výlet 22. 10. 2011 do Zbirohu – za organizaci děkujeme Janě Matějkové a Anně Petrové, po Praze jsme se prošli vícekrát: 9. 4. Po stopách zajímavých domovních znamení na Starém městě, 17. 9. Zajímavá domovní znamení na Starém Městě II., 15. 10. Zajímavá domovní znamení na Kampě a v okolí – za přípravu a vedení procházek děkujeme Vlastě Šmídové.

Valná hromada dne 27. 4. 2011 odsouhlasila zprávu o činnosti a o hospodaření za léta 2009 a 2010 i plán činnosti a návrh rozpočtu na další období. V souladu se stanovami proběhly volby výboru společnosti.

Činnost ASSO’90 se neomezuje jen na přátelské schůzky, ale každoročně je připravován obsáhlý kulturní program. Přestože jsme neměli jiné zdroje než vlastní úspory, členské příspěvky a na vybraných akcích symbolické vstupné, podařilo se nám realizovat v rámci možností stále ještě bohatý kulturní program.

  • Hezkou tradicí naší společnosti je také pořádání koncertů, kterých se rádi zúčastňují i naši francouzští přátelé. V roce 2011 to byl vánoční varhanní koncert Lenky Novotné v kostele sv. Martina ve Zdi dne 10. 12.
  • Kromě již zmíněného koncertu jsme v roce 2011 vyslechli množství přednášek zaměřených především na Francii či historii česko-francouzských vztahů, a to v oblasti politické, literární, hudební, výtvarné i dalších.

Děkujeme všem přednášejícím, jejichž přednášky jsme mohli vyslechnout: Gabriele Kalinové (Legendy a svatí Bretaně, Židé v Čechách, Tapisérie z Bayeux, okolnosti jejího vzniku v kontextu normanských, francouzských a anglických dějin, legendy a skutečnost), Jiřímu Hotzkému (Maurice Mésengé, léčitel, Léčitelé, psychotronika, mimosmyslové vnímání, O čokoládě a cukrovinkách, jak se plní pralinky, jaký je rozdíl mezi nugátem u nás a ve Francii...), Jiřímu Pilkovi (Přítel Československa, dirigent Serge Baudo, řídí Českou filharmoonii – s poslechem hudby), Jiřímu Novotnému (Mireille Mathieu, O Paříži a nejen o ní zpívají Ch. Trenet, Y. Montand a H. Auffray, Na levém břehu Seiny – s poslechem hudby), Ivanu Fučíkovi (Alsasko,Čerstvé dojmy z Bretaně) a Václavu Kullemu (Prorok nebo šarlatán – Nostradamus, Směr velké jižní moře – Jean François de Galaup de la Perouse). Za organizaci koncertu Lenky Novotné děkujeme Anně Petrové.

Na základě schváleného projektu získalo ASSO´90 grant od Ministerstva zahraničních věcí, jednak na tvorbu a tisk Bulletinu, jednak na webové stránky společnosti. Protože se nám bohužel nepodařilo získat jiné zdroje financování, Bulletin nemohl být realizován a finanční podpora MZV byla vrácena. Webové stránky se podařilo spustit koncem roku, stále se ještě dotvářejí.

Děkujeme všem, kteří se věnovali vedení naší společnosti, i všem těm, kteří jim pomáhali nebo se podíleli na přípravě a realizaci programu společnosti.

MZV děkujeme za finanční i morální podporu.

Příspěvek byl publikován v rubrice Výroční zprávy a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Komentáře nejsou povoleny.