20 let ASSO´90

20. výročí ASSO´90 je příležitost k zamyšlení, čím ASSO chtělo být, bylo, je a snad i v budoucnosti může být, i příležitost seznámit nové členy i přátele s trochou historie naší společnosti. (Více viz Bulletiny ASSO´90, především Bulletin k 10. výročí z r. 2000 a Bulletin k 15. výročí z r. 2005.)

Naše asociace byla slavnostně založena v květnu 1990. Výkonným předsedou byl zvolen MUDr. Václav Chytil, čestným předsedou byl jmenován MVDr. Radslav Kinský. V následujících letech zastupovala Dr. Chytila v době jeho nepřítomnosti Dagmar Slivinská, v letech 1994 – 1998 byla předsedkyní Mgr. Helena Svobodová, 1998 – 2002 Miluše Vaskevičová, 2002 – 2003 Milada Korbová a od 2003 dosud je jí opět Mgr. Helena Svobodová.

Nová asociace, spolupracující od počátku s francouzskou ambasádou a Francouzským Institutem v Praze, se obracela k dějinám a tradici první republiky a zároveň kladla důraz na práci v duchu evropské integrace. Aktivní přístup každého člena měl tvořit program společnosti, podporovány byly všechny druhy osobních kontaktů ve všech oblastech života společnosti. ASSO´90 nemělo ambice stát se masovou organizací, ale naopak organizací, jejíž členové jsou schopni věnovat se oddaně rozvoji vztahů mezi Československem a Francií. Znalost francouzského jazyka tedy pro ně byla základní, ne-li nezbytnou.

ASSO´90 nikdy nechtělo nahrazovat oficiální nebo státní organizace. Na to nemělo ani finanční prostředky, neboť vždy žilo především z členských příspěvků, případně z darů od francouzských přátel. Tak bylo v letech 1990 – 1994 k rozvoji činnosti využíváno např. podpory z Fond Européen de la Liberté d´Expression. Protože se společnost úspěšně rozvíjela a Česká republika již nebyla považována za zemi chudou, subvence na rozvoj společnosti byly zastaveny. K dohodě o společných projektech, na které by mohly být poskytnuty další prostředky, bohužel nedošlo. Od roku 1996 zpracovávají členové ASSO´90 (Milada Korbová, PhDr. Ludmila Kopáčová, Mgr. Helena Svobodová, RNDr. Eva Streiblová, CSc. a další) projekty na kulturní akce pro naše členy, francouzské přátele a české krajany ve Francii, na něž se v letech 1996 – 2007 dařilo získávat granty od Ministerstva zahraničních věcí ČR. Pokud se to podaří, využívá ASSO´90 také placené inzerce ve svém Bulletinu.

V první polovině devadesátých let se zakladatelé asociace zabývali záměrem proměnit postupně toto zájmové sdružení v profesionálně řízenou strukturu s vlastní kanceláří a sekretariátem. K tomu směřovala i jednání s Fond Européen a CEAVA o založení kanceláře na pomoc asociativnímu životu, pořádání profesionálních kulturních akcí (např. spolupráce s nadací Le Pont Neuf v roce 1991 na podporu výstavy fotografa Tona Stana v Paříži či vystoupení monackých zpěváčků v Praze), placených kursů francouzštiny (1991 – 1995, organizovala Mgr. Helena Svobodová), mezinárodních seminářů (např. v roce 1992 seminář pro zástupce spolků a nadací a seminář pro starosty a členy zastupitelstev – organizovali PhDr. Alain a Dagmar Slivinští, 1995 seminář o řešení automobilové dopravy v historických centrech – organizoval Ing. Jiří Svoboda a seminář na pomoc handicapovaným atd.), setkání představitelů asociací z České republiky a Francie (1995), průvodcovská služba pro francouzské turisty, úřední hodiny v kanceláři atd.

Většina členů – odborníků ve své profesi se však postupně orientovala na práci v zaměstnání a na práci v profesních sdruženích (lékaři, učitelé, technici, překladatelé atd.), kursy francouzštiny získaly silného konkurenta v měnícím se Francouzském Institutu, nebylo možné ve větším měřítku zajišťovat provoz kanceláře ani průvodcovské služby, členská základna zeštíhlela, nastaly problémy se sídlem společnosti (stěhování z Husovy ulice do Železné, odtud do Newtonu v ulici Politických vězňů, jedna sezóna na Novotného lávce, pak zpět do Newtonu). A tak se od přelomu tisíciletí ASSO´90 soustředilo spíše na vlastní spolkový život, pokračovalo sice ve spolupráci s francouzskými přáteli, ale upustilo od ambicí na profesionalizaci společnosti a stalo se spíše spolkem přátel.

Struktura společnosti se změnila. Původně společnost pracovala v několika sekcích: společenské, pedagogické, umělecké (či kulturní), překladatelské, vědecko-technické, ekonomické a novinářské, hned z počátku vznikly také sekce cestovní, gastronomická a studentská. Postupem času došlo k ustálení členské základny na nižší počet a poté, co aktivně pracovaly jen některé sekce (společenská, pedagogická, vědecko-technická) či spíše jejich vedoucí, práci v sekcích nahradilo od r. 1995 skutečně spolkové setkávání a společná nabídka různorodého programu.

Již v roce 1990 začal vycházet Bulletin ASSO´90, jehož podoba se postupně měnila a vylepšovala. Od roku 1992 vychází dvojjazyčně, roku 1994 se jeho šéfredaktorkou stala PhDr. Ludmila Kopáčová, pak Mgr. Helena Svobodová, od r. 2008 Alena Svozilová.

Publikum vděčně přijímá organizování přednášek o české historii, většinou ve francouzštině a se zřetelem na česko-francouzské vztahy. Přednášeli např. prof. Dr. Josef Polišenský, prof. Dr. Alexandr Ort, Dr. Antonín Sum, Dr. Zdeněk Jičínský, Dr. Jiří Boubín, Dr. František Kolář, Dr. Zbyněk Jalovec a další.

Oblíbené jsou návštěvy historických míst spolu s francouzskými přáteli, např. návštěvy zámků „po stopách francouzské šlechty“ (Sychrov, Opočno, Jindř. Hradec – Dr. J. Netková), slavkovského bojiště (2005), památek UNESCO (Třebíč, Český Krumlov, Holašovice, Telč…), ale i procházky Prahou se Stanislavou Bůchovou či PharmDr. Vlastou Šmídovou.

Především v devadesátých letech organizovalo ASSO´90 pro své členy zájezdy do Francie spojené se setkáním s krajany a přáteli a kulturně poznávacím programem. Navštívili jsme tak Paříž, Menton, Štrasburk, Normandii a Bretaň, Périgord, Burgundsko, jihovýchodní Francii (organizoval Stanislav Jindra a Milada Korbová). Byly uspořádány také dvě technické exkurze do Francie a jeden dětský zájezd do Bretaně (organizoval Ing. Jiří Svoboda).

Každou sezonu ASSO´90 pro své členy a přátele připravuje bohatý kulturní program. Jsou to např. přednášky o výtvarném umění (např. Dr. Nikolaj Savický, prof. František Dvořák, Dr. Machalický), o francouzské hudbě s poslechem ukázek (Dr. Jiří Pilka), o francouzském šansonu s poslechem a videem (Mgr. Jiří Novotný), o francouzské i české literatuře (např. doc. Dr. Aleš Pohorský, Dr. Helena Sobková, doc. Dr. Zdeněk Hrbata…), o českých hradech a zámcích (Dr. Marie Mžyková) o historické Paříži (Ivan Fučík), o historii a současnosti jednotlivých francouzských krajů či památek (ivan Fučík, Phdr. Gabriela Kalinová), o historii Židů v Praze (PhDr. Gabriela Kalinová), ale i o architektuře, o zahradách, zahradní architektuře atd., filmové večery (promítání francouzských filmů, promítání obrazů z cest), literární večery věnované např. Jaroslavu Seifertovi, Františku Halasovi, Kosmově kronice, ale i čínské poezii v českém a francouzském překladu Ferdinanda Stočese, hudební a recitační pásma (Eva Kriz-Lifková, Rudolf Pellar, Milan Dvořák, Hana Kofránková, Marta Kučírková-Štěpánková…), vystoupení dětského sboru francouzského lycea v Praze, koncerty (Radoslav Kvapil, Karel Růžička, Lenka Novotná…), divadelní představení (režisér Lázňovský). K vrcholům těchto aktivit patřil slavnostní večer věnovaný Jaroslavu Seifertovi pořádaný v Českém centru v Paříži v rámci České sezóny 2002 ve Francii.

Od svého počátku udržuje ASSO´90 přátelské styky s pražskou francouzskou obcí, kterou zve na své akce a se kterou pořádá přátelská setkání, např.tradiční červnový piknik na zahradě u Petrů, piknik na Slapech, Mikulášská setkání, představení českých vánočních a velikonočních zvyků apod.

Členové ASSO´90 se scházejí na přátelských schůzkách každý týden, debatují spolu francouzsky a zpívají české a francouzské písně.

V současné době je ASSO´90 fungujícím spolkem, který má svou stálou členskou základnu, kontakty na francouzské přátele i hodnotný program. Přispívá ke sblížení evropských národů propagací české kultury mezi Francouzi žijícími v Praze a vlastním poznáváním francouzské kultury. Věkový průměr členské základny je vysoký, což sice neubírá na činorodosti těm, kteří se o život spolku starají, ale je ke škodě mladé generace, kterou by program ASSO´90 též mohl obohatit a která by naopak mohla převzít aktivity společnosti na mezinárodním poli.

Mgr. Helena Svobodová, 2010

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Historie a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Komentáře nejsou povoleny.