Zápis z valné hromady ASSO´90

konané dne 15. 5. 2013

Valné hromady se účastnilo 28 členů.

Byla zvolena mandátové komise ve složení Ivan Petr, Jana Brajerová, Renée Feitová.

Byla zvolena volební komise ve složení Lenka Horná, Josef Jiří Thomas, Jiří Svoboda.

Zprávu o činnosti ASSO´90 v letech 2011 – 2012 přednesla Helena Svobodová.

Zprávu o hospodaření přednesla Anna Petrová, zprávu revizní komise Marie Junková – valnou hromadou odsouhlaseno.

S návrhem rozpočtu na rok 2013 seznámila valnou hromadu Anna Petrová, plán činnosti na další období představila Helena Svobodová – valnou hromadou odsouhlaseno.

Proběhly volby nového předsednictva s tímto výsledkem: předsedkyní byla zvolena Helena Svobodová, členy předsednictva Anna Petrová, Alena Svozilová, Jana Matějková, Květa Kašková, Milan Cinert, Hana Mikulášová, Vlasta Šmídová, Jarmila Tichá, členkami revizní komise byly zvoleny Marie Junková, Stanislava Bůchová a Jiří Novotný.

Závěrem přijala valná hromada usnesení – viz příloha.

Zapsala:          Mgr. Helena Svobodová

Usnesení valné hromady ASSO´90

konané dne 15. 5. 2013

Valná hromada (přítomno 28 členů)

 • vzala na vědomí:
  • výroční zprávu o činnosti za roky 2011-2012
  • zprávu revizní komise
 • souhlasí:
  • s plánem činnosti na rok 2013-2014
  • se zprávou o hospodaření za rok 2012
  • s rozpočtem na rok 2013
 • zvolila nové předsednictvo v tomto složení:
  • předseda:  Helena Svobodová
  • členové:
   • Anna Petrová
   • Alena Svozilová
   • Jana Matějková
   • Květa Kašková
   • Milan Cinert
   • Hana Mikulášová
   • Vlasta Šmídová
   • Jarmila Tichá
 • revizní komise:
  • Marie Junková
  • Stanislava Bůchová
  • Jiří Novotný

Zapsal:                        Ivan Petr

Příspěvek byl publikován v rubrice Výroční zprávy a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Komentáře nejsou povoleny.