Výroční zpráva společnosti ASSO’90 za rok 2012

Činnost společnosti ASSO’90 v roce 2012 pokračovala ve svém tradičním duchu.

Jednou z nejdůležitějších věcí v životě naší společnosti jsou nadále společenská setkávání:

  • Jsou to obvyklé týdenní schůzky, které se v roce 2012 konaly každou středu v sídle společnosti v paláci Newton – jednou se zpěvem, jednou s francouzskou konverzací. Za vedení francouzské konverzace děkujeme  paní Marie-Jo Růžičkové,  za zpěv všem dobrovolným vedoucím kroužku – Renée Feitové, Anně Petrové i dalším.
  • Vyvrcholením každé sezóny bývá jarní piknik na zahradě u Petrových. Konal se 13. 6. 2011 s názvem Všichni jsme stále mladí a za účasti našich francouzských a belgických přátel. Kromě toho se zde přes léto také pořádají turnaje v pétanque. Manželům Petrovým moc děkujeme.
  • Novinkou v našem setkávání byla společná oslava kulatých i nekulatých narozenin všech členů ASSO90 16. 5.
  • Obvykle se s našimi francouzskými přáteli setkáváme na společných výletech za památkami UNESCO a také při návštěvách našich kulturních památek v Praze. V poslední době je však účast našich francouzských přátel na našich akcích mizivá. V roce 2012 se uskutečnil jen jeden společný výlet 2. 6. 2012 do Drážďan – za organizaci děkujeme Janě Matějkové a Anně Petrové. Zato po Praze jsme se prošli vícekrát: 7. 1. Novoroční Nový svět a okolí a 11. 2. a 10. 3. Pražské pasáže a průchody I. a II. s Vlastou Šmídovou, 21. 4. Strašnice se Stáňou Bůchovou., 12. 5. Malovaná ulice – slavné pražské vily, 16. 6. Pražské pasáže III. a  6. 10. pokračování Pražských pasáží s Vlastou Šmídovou, 13. 10. Slavné vily i jejich obyvatelé na Barrandově se Stáňou Bůchovou  a 10. 11. Tajnosti pražských průchodů s Vlastou Šmídovou Vlastě i Stáně za přípravu a vedení procházek mnohokrát děkujeme.

Činnost ASSO’90 se neomezuje jen na přátelské schůzky, ale každoročně je připravován obsáhlý kulturní program. Přestože jsme neměli jiné zdroje než vlastní úspory, členské příspěvky a na vybraných akcích symbolické vstupné, podařilo se nám realizovat v rámci možností stále ještě bohatý kulturní program.

  • Hezkou tradicí naší společnosti je také pořádání koncertů, kterých se rádi zúčastňují i naši francouzští přátelé. V roce 2012 to byl 23. 5. jazzový koncert Karla Růžičky a Antonína Gondolána v klubu Violino a vánoční varhanní koncert Lenky Novotné v kostele sv. Martina ve Zdi dne 8. 12. Za organizaci koncertů děkujeme Heleně Svobodové a Anně Petrové.
  • V roce 2012 jsme pořádali množství přednášek zaměřených především na Francii či historii česko-francouzských vztahů, ale i na jiné země, a to v oblasti politické, literární, hudební, výtvarné i dalších.

Děkujeme všem přednášejícím, jejichž přednášky jsme mohli vyslechnout: Stáně Bůchové (Šest týdnů v Kalifornii), Vlastimilu Končelovi (Izrael –kibuc, Indický stát Goa), Jiřímu Novotnému (Paříž v zajetí synkop, Hodinka z archivů francouzských televizních stanic- slavní zpěváci zpívají nejpopulárnější šansony druhé poloviny minulého století), Jiřímu Thomasovi (Růže ve Francii), Gabriele Kalinové (Kataři v Languedoku), Ivanu Fučíkovi (Francie – Charente maritime:La Rochelle, Cognac), Janě Jebavé (Osudová setkání: Rodin + Claudelová).

ASSO´90 provozuje své webové stránky, ty se stále ještě dotvářejí.

Děkujeme všem, kteří se věnovali vedení naší společnosti, i všem těm, kteří jim pomáhali nebo se podíleli na přípravě a realizaci programu společnosti.